От вредителей (инсектицид) - Масса препарата: от 501 до 999 г/мл