От вредителей (инсектицид) - Масса препарата: от 101 до 500 г/мл