От вредителей (инсектицид) - Тип внесения: При посадке